Historie svateb…

V dávných dobách V době před Kristem probíhal sňatek dvou lidí bez jakýchkoliv náboženských rituálů. V zájmu každého rodu bylo především zajistit výhodné spojení s dalším rodem či kmenem. Po uzavření dohody musel mladý muž rodičům dívky, která mu byla vybrána, vyplatit jakési výkupné za to, že dcera odchází z domu a nebude už moci […]